Logo

Witam na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Frakowski oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, klientów korporacyjnych, jak również klientów indywidualnych.

O nas

O Kancelarii

Charakteryzuje nas profesjonalizm oraz wysoki poziom oferowanych usług. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta, dbając o zasady etyki radców prawnych oraz ustawowo gwarantowaną tajemnicę zawodową, w celu zapewnienia każdemu Klientowi rzetelnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Założycielem i właścicielem Kancelarii jest radca prawny Jakub Frakowski. Radca prawny Jakub Frakowski w 2005 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2003-2004 studiował na Wydziale Prawa University of Lapland w Finlandii. Wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach zatrudnienia w Kancelarii Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie prowadzi własną Kancelarię, świadcząc kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo gospodarcze oraz szeroko pojęte prawo cywilne. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, jak również obsługi podmiotów leczniczych. Jest autorem artykułów opublikowanych w piśmie Pro Medico, wydawanym przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię:

Kancelaria świadczy usługi prawnicze na rzecz Klientów indywidualnych oraz firm. W zakresie świadczonych usług mieści się m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów, negocjacje, stała obsługa prawna profesjonalnych podmiotów, jak również reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria współpracuje z prawnikami świadczącymi pomoc prawną z takich dziedzin prawa jak prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, a także z profesjonalnymi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz księgowości.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest wynikiem indywidualnych ustaleń z Klientem i uzależniona jest od charakteru sprawy, nakładu pracy, a w przypadku reprezentacji przed sądami – również od wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria oferuje następujące formy rozliczeń:

601-921-727

Kancelaria Radcy Prawnego
Jakub Frakowski
ul. Graniczna 29/222
40-017 Katowice
NIP: 954-238-61-47

jakub@frakowski.pl
jakub.frakowski@gmail.com